Reklam15 Eylül 2020'de eklendi

Polimer Sentezi ve Yıkımı Nasıl Olur?

Polimer Sentezi ve Yıkımı Nasıl Olur?

Polimer, tekrarlı birçok alt birimden oluşan çok büyük moleküllerden veya makromoleküllerden oluşan bir moleküldür.  Çeşitli özelliklere sahip olmalarından dolayı hem sentetik hem de doğal polimerler, günlük yaşamda temel rol oynar ve her yerde bulunur. Hem doğal hem de sentetik polimerler, monomerler olarak bilinen birçok küçük molekülün polimerizasyonu yoluyla oluşturulur. Küçük moleküllü bileşiklere göre büyük moleküler kütleleri, sertlik, yüksek elastikiyet, viskoelastisite ve kristaller yerine amorf ve yarı kristal yapılar oluşturma eğilimi gibi benzersiz fiziksel özellikler üretir.

Hücreler polimerleri sentezlemek ve yıkmak için benzer temel kimyasal mekanizmalar kullanmaktadır.Bu mekanizmalar, hücrelerde tepkimeleri hızlandırmaya yarayan enzimler tarafından yürütülmektedir.

Polimer Sentezi

Monomerler, polimerleri oluşturmak için birbirlerine bağlanmasını dehidrasyon tepkimeleri ile gerçekleştirirler. Dehidrasyon tepkimelerinde, iki molekül arasında kovalent bağ kurulurken bir molekül su çıkışı olur. İki monomer birleşirken, her bir monomer dehidrasyon  tepkimesi sonucu ortaya çıkan su molekülünün bir bölümünü oluşturur. Monomerlerin biri -OH yani hidroksil grubunu oluştururken, bir diğeri ise -H yani hidrojeni oluşturur. Bu şekilde monomerler tekrarlanır ve polimeri yaratacak zinciri oluşturur.

Polimer Yıkımı

Polimerler dehidrasyon tepkimesinin tersi olan hidroliz tepkimeleriyle yıkılır ve monomerlerine ayrılır. Hidroliz tepkimesinde su kullanılarak monomerler arasındaki bağlar kırılır. Bu tepkime şu şekilde gerçekleşir; monomerler arasında olan bağlar, suda bulunan hidrojenin monomerlerden birine, hidroksil grubun ise bir diğer monomere bağlanması ve bir su molekülünün eklenmesiyle kırılmış olur. Hidrolize örnek olarak sindirim verilebilir. Beslenme yoluyla polimerler alınır ve bunlar hücrelere girmeleri için monomerlerine parçalanmak zorundadır.

Başlıklar: , ,

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

SİZİN İÇİN ÖNERİLİYOR

15 Eylül 2020, 19:01

Güneş Işığının Yapısı

Işık enerji formları arasından elektromanyetik enerji sınıfına girmektedir. Işığa elektromanyetik radyasyon da denilir. Işık, su birikintisine atılan taşın hareler oluşturması gibi dalgalar halinde ilerlemektedir. Güneş ışığı, bitkiler ve diğer ototrofik organizmalar tarafından, Güneş’ten gelen ışık enerjisini karbonhidratları sentezlemek ve organizmaların faaliyetlerini beslemek için kullanılabilecek kimyasal enerjiye dönüştürmek için yapılan fotosentezde...

Devamını Görüntüle

Reklam