22 Haziran 2020'de eklendi

Mendel Genetiği Nedir – Çalışmaları, Özellikleri ve Kanunları

Mendel Genetiği Nedir – Çalışmaları, Özellikleri ve Kanunları

Gregor Mendel, ilk düzenli çaprazlamaları yapan bilim insanıdır. Mendel farklı özellikteki bezelyeleri yetiştirmiş ve onlarla farklı çaprazlamalar yapmıştır. Deneylere başlamadan önce bezelyelerin saflığını anlamak için, aynı karaktere sahip bitkiyi ard arda tozlaştırarak çok sayıda yeni döller elde etmiştir. Yeni döllerdeki bireylerin benzerliği bezelyelerin saflığını kanıtlamıştır.

Mendel Neden Bezelye Kullandı

  • Bezelyelerin kolay yetişmesi
  • Bezelyelerin kısa zamanda fazla ürün vermesi
  • Bezelyelerin gözlenebilir çok özelliğinin olması
  • Bezelyelerin kapalı çiçek yapısına sahip olması ( saf döllerin elde edilmesini sağlar)
  • Bezelyelerde incelenen özelliklerin bağımsız genler olması

Mendel Çalışmalarının Sonuçları

1- Gen ve Alel Gen Kavramı:

Canlılardaki özellikler, bir sonraki nesle bazı kalıtsal faktörler tarafından aktarılır. Bu kalıtsal faktörlere gen denilmiştir.

”Her özellikle ilgili faktörlerden biri anneden, biri babadan gelir.” tespitiyle alel geni ifade etmiştir.

2- İzotopi (Benzerlik) Kanunu:

Aynı karakter için zıt genleri (AA ile aa) taşıyan iki homozigot bireyin çaprazlanması sonucu F1’de tamamen benzer şekilde heterozigot dominant karakterde (Aa) bireylerin oluşmasıdır. Oluşan birey her iki saf dölün de genlerini taşır ve %100 melezdir.

P:           AA           x           aa

G:          A, A         x           a, a

F1:        Aa   Aa    Aa   Aa

Fenotip çeşiti: 1 ( Tüm bireyler Aa fenotipinde, %100 Aa)

Genotip çeşiti: 1 ( Tüm bireyler Aa genotipinde, %100 Aa)

3- Bağımsız Dağılım (Ayrılma) Kanunu

Karakterleri oluşturan iki alel genin mayoz bölünme ile ayrılarak farklı gametlere geçmesine, ayrılma denir. Genler gametlere bağımsız geçer. Bağımsız genlerin gametlere geçme ihtimalleri bir birinden bağımsızdır. Heterozigot genlerin gametlere geçme ihtimali 1/2’dir.

4- Gizlilik Baskınlık Kanunu

Ata bireylerde gözlemlenmeyen bazı özellikler oğul döllerde açığa çıkabilir. Oğul döllerde oluşan bu özellik ata bireylerde vardır, fakat çekinik olduğu için fenotipte gözlemlenemez, gizli kalır. Diğer özelliği gösteren gen de baskın gendir.

Başlıklar: , , ,

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

SİZİN İÇİN ÖNERİLİYOR

29 Haziran 2020, 06:54

Karbondioksitin Suda Çözünürlüğü

Karbondioksit atmosferde çok düşük seviyede bulunmasına rağmen suda yüksek çözünürlüğü nedeniyle fazla seviyededir. Karbondioksit sucul ortamda asidik ve bazikliği ayarlayan bir tampondur ve biyolojik olayları düzenler. CO2 suda çözündüğünde H2CO3 oluşur ve bu zayıf bir asit olduğundan kolayca ayrışıp H+ ve HCO3– ‘e dönüşür. Formülü şu şekildedir;  CO2 + H2O ⇌ H2CO3 ⇌ H+ + HCO3-   ⇌ 2H+ + CO3-  Çözünürlüğe etki eden faktörler  Çözücü ve...

Devamını Görüntüle