İlk olarak temettünün tanımı ile başlamakta fayda var. Temettü, borsada yer alan bir şirketin yaptığı kârdan hisse alan yatırımcılara dağıttığı paya denir. ‘’Kâr payı’’ olarak da adlandırılan temettü, uzun vadede garanti kazançlar sağlayabilir. Tabi, bunun için istikrarlı bir şirket bulmalısınız. Temettü ödemesi, şirket tarafından hissedarlara yapılan ödemeye verilen isimdir. Elbette ki borsada yer alan her