Polimer, tekrarlı birçok alt birimden oluşan çok büyük moleküllerden veya makromoleküllerden oluşan bir moleküldür.  Çeşitli özelliklere sahip olmalarından dolayı hem sentetik hem de doğal polimerler, günlük yaşamda temel rol oynar ve her yerde bulunur. Hem doğal hem de sentetik polimerler, monomerler olarak bilinen birçok küçük molekülün polimerizasyonu yoluyla oluşturulur. Küçük moleküllü bileşiklere göre büyük moleküler