Biyoloji bir diğer adıyla canlı bilimi, evrendeki canlıları inceleyen bilim dalıdır. Bu bilimle ilgilenen kişiye de biyolog denir. İnsan yaşamın ilk yıllarında canlıları merak etmiş ve incelemiştir. Fakat bir bilim dalı olması gelişen teknoloji ile birlikte 19.yy’da gerçekleşmiştir. Biyoloji tüm canlıları makroskobik boyuttan mikroskobik boyuta kadar inceler. Bütün canlıları kapsadığı için alt ana bilimlere ayrılmıştır,