Geleneksel Tıp Nedir? Geleneksel tıp, modern tıptan önce toplumlarda nesiller boyunca gelişen geleneksel bilginin tıbbi yönlerini içermektedir. Geleneksel tıp, bitki, hayvan ve mineral bazlı ilaçlar, manevi terapiler, manuel teknikler ve alıştırmaları içeren, hastalıkların tedavisi, teşhisi ve önlenmesi veya refahı korumak için tek başına veya kombinasyon halinde uygulanan sağlık uygulamaları, yaklaşımlar, bilgi ve inançları ifade etmektedir.   Tarih