Reklam28 Haziran 2020'de eklendi

Deprem Nedir ? Nasıl Oluşur ve Ölçülür ?

Deprem Nedir ? Nasıl Oluşur ve Ölçülür ?

Deprem, Dünya’nın yüzeyindeki sarsıntı, sismik dalgalar yaratan litosferdeki ani bir enerji salınımından kaynaklanmaktadır. Deprem, zelzele, yer sarsıntısı olarak da bilinmektedir. Depremler hissedilemeyecek kadar zayıf olabilir ya da nesneleri ve insanları havaya itecek ve şehirlerde yıkıma sebep olacak kadar şiddetli olabilir. Kaynağı belirli bir merkezdir ve bu merkezden çevreye sismik dalgalar yayar, yayılan sismik dalgalar depremi oluşturur. Bir alanın depremselliği veya sismik aktivitesi, belirli bir süre boyunca yaşanan depremlerin sıklığı, tipi ve büyüklüğüdür. Tremor kelimesi deprem dışı sismik gürleme için de kullanılır.

Dünya yüzeyinde, depremler zemini sallayarak, yer değiştirerek veya bozarak kendini gösterir. Eğer büyük bir depremin merkez üssü açık deniz olursa, deniz yatağı bir tsunamiye neden olacak şekilde yerinden edilebilir. Depremler ayrıca heyelanları ve bazen de volkanik aktiviteyi tetikleyebilir.

Depremlerin nedeni nedir?

En genel anlamıyla, deprem kelimesi, sismik dalgalar üreten herhangi bir sismik olayı (ister doğal ister insan kaynaklı) tanımlamak için kullanılır. Depremlere çoğunlukla jeolojik fayların kopması, volkanik aktivite, toprak kaymaları, mayın patlamaları ve nükleer testler gibi diğer olaylar neden olur.

Depremler nasıl oluşur?

Büyük ölçekli depremlerin kökenleri levha tektoniği kuramıyla açıklanmaktadır. Dünya yüzeyini çok sayıda geniş ve sert levhalardan oluşmaktadır. Bu levhalar hareketlidir ve sınırlarından birbirleriyle temas halindedir. Büyük depremler, levhaların birbiri altına dalmasıyla gerçekleşmektedir. Küçük şiddetli depremler ise levhaların ayrıldığı veya birbirlerine temas ettiği yerlerde oluşan sismik dalgalardan kaynaklanmaktadır.

Tektonik depremler, dünyanın herhangi bir yerinde, bir fay düzlemi boyunca kırılma yayılımını sürdürebilmeye yetecek kadar depolanmış elastik gerilme enerjisinin olduğu herhangi bir yerde meydana gelir. Bir fayın yanları, ancak fay yüzeyi boyunca sürtünme direncini arttıran düzensizlikler veya pürüzler olmadığında birbirinden yumuşak ve asismik olarak geçer.

Depremler nasıl ölçülür?

Depremlerin merkezi sismograf adı verilen bir cihaz aracılığıyla ölçülmektedir. Sismograf, merkezden yüzeye doğru veya yüzey boyunca ilerlemekte olan sismik dalgaların yol açtığı zemin sarsıntılarını saptar ve kayıt altına alır.

Depremlerin büyüklüğü ise Richter ölçeğine göre belirlenmektedir. Bu ölçek, sismik dalga genişliklerini sismograf kayıtlarına dayandırarak hazırlanmaktadır. Richter ölçeğinde 1 birimlik artış, deprem boyutunda 10 kat daha fazla artışa denk gelmektedir. Örnek verilirse; 8 şiddetindeki bir deprem 4 şiddetindeki depreme göre 10.000 kez daha yıkıcıdır.

Türkiye hangi deprem kuşağında yer almaktadır?

Ülkemiz, Alp deprem kuşağında yer alır, tektonik özelliklere göre Kuzey Anadolu Kırık Kuşağı ve Doğu Anadolu Kırık Kuşağı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Depremlerin büyük bir çoğunluğu Kuzey Anadolu Kırık Kuşağı’nda gerçekleşmektedir.

Başlıklar: , , ,

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

SİZİN İÇİN ÖNERİLİYOR

01 Temmuz 2020, 07:42

Despotizm Nedir ? Despotizim Yönetim Şekli Hakkında Bilgi

Despotizm, tek bir varlığın mutlak güçle yönettiği bir hükümet şeklidir. Normalde bu varlık bir otokraside olduğu gibi bir birey, despottur, ancak belirli gruplara saygıyı ve gücü sınırlayan toplumlara da despotik denir. Halk dilinde, despot kelimesi, nüfusu, özneleri veya astlarını bastırmak için güçlerini ve yetkilerini kullananlara aşağılayıcı bir şekilde uygulanır. Daha...

Devamını Görüntüle

Reklam