Reklam27 Haziran 2020'de eklendi

Deniz Biyolojisi Nedir?

Deniz Biyolojisi Nedir?

Deniz biyolojisi, deniz yaşamının, denizdeki organizmaların incelendiği bir bilim dalıdır. Buradaki denizdeki organizmalar teriminin içerisine kara ya da havada yaşadıkları halde besinlerini ya da diğer yaşamsal gereksinimlerini denizden ya da deniz canlılarından karşılayan canlılar da alınmaktadır. Kısaca deniz biyolojisi, Dünyadaki deniz ve okyanuslara yayılmış canlıları incelemektedir.

Dünyadaki tüm yaşamın büyük bir kısmı okyanusta yaşamaktadır. Bu büyük oranın kesin boyutu bilinmemektedir, çünkü birçok okyanus türü hala keşfedilmeyi beklemektedir. Okyanus, Dünya yüzeyinin yaklaşık % 71’ini kapsayan karmaşık üç boyutlu bir dünyadır.

Deniz Biyolojisi İnceleme Alanları

Deniz biyolojisinde incelenen habitatlar, organizmaların ve abiyotik öğelerin okyanus ve atmosfer arasındaki yüzey geriliminde sıkışabileceği küçük yüzey suyu katmanlarından, okyanus yüzeyinin 10.000 metre veya daha altındaki okyanus siperlerinin derinliklerine kadar her şeyi içerir. İncelenen organizmalar, mikroskobik fitoplankton ve zooplanktondan 25–32 metre uzunluğunda büyük deniz memelilerine (balinalar) kadar uzanmaktadır.

Deniz biyolojisi biliminin en temel amaçlarından biri okyanus ve denizlerde yaşanan olayların canlıların dağılımını nasıl etkilediğini saptamaktır. Deniz biyologları bu amaçla, deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceler, derinliğe bağlı ışık yoğunluğunu, deniz tabanını oluşturan sedimentlerin yapısını ve canlıların burada yaşamaya nasıl adapte olduğunu, okyanustaki hareket ve akıntıları ve canlıların buna nasıl uyum sağladığını araştırmaktadır. Ayrıca deniz ekosistemini belirleyen ögeler olan; besin zinciri ve av-avcı ilişkisi de deniz biyolojisinin inceleme alanlarındandır.

Balıkçılık açısından, balıkların ve deniz kabukluların dağılımı konusu içinde olduğundan deniz biyolojisi bilimi önem teşkil etmektedir.

Deniz biyolojisi ayrıca; tankerden sızıntı yapan petroller, kıyılardaki dolgu ve inşaat çalışmaları, karadan denize ulaşan böcek ilaçları, plastikler gibi çevreyi ve denizi kirleten etmenlerin denizlerdeki hayata etkilerini araştırmaktadır.

Deniz Biyolojisi Alt Dalları

Deniz Biyolojisi, denizlerdeki canlılığı incelerken; Doğa Tarihi, Embriyoloji, Taksonomi, Fizyoloji, Ekoloji, Morfoloji ve Coğrafi dağılım alt dallarına ayrılmaktadır. Ayrıca deniz ve okyanus yapılarının benzerliğinden dolayı deniz biyolojisi ve okyanusbilim yakın bir ilişki halindedir.

Deniz biyolojisi ayrıca, deniz tabanına çöken ya da tropik denizlerdeki resifleri oluşturan canlıları da incelediğinden deniz jeolojisi ile de ilişkilidir. Balıkları içerdiği için ihtiyoloji de deniz biyolojisi ilgi alanına girmektedir.

Başlıklar: ,

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

SİZİN İÇİN ÖNERİLİYOR

15 Eylül 2020, 19:04

At Nalı Yengeci- Limulus Polyphemus

At nalı yengeci Xiphosura ordosuna ait, denizde ve acı sularda yaşayan bir eklembacaklı türüdür. İsminin yengeç olmasına rağmen, yengeçlerden çok örümcekler ve akreplerle benzerlik göstermektedir. Bu tür Meksika Körfezi’nde ve Kuzey Amerika’nın Atlantik kıyısında bulunur. Yıllık göçün ana alanı Güney Jersey Delaware Bayshore boyunca bulunan Delaware Körfezi’dir. At nalı yengeçleri...

Devamını Görüntüle

Reklam